【DesignHubs】天橋屋 ● Tiny House

如果我同你講只要幾日時間同幾千蚊美金,你就可以起間屋,你仲會唔會買香港”豪宅”?


概念來自捷克設計師Joshua Woodsman,Tiny House 將生活融入大自然。每一間屋都包含基本生活空間,如睡房、廚房及浴室,暫提供11款款式。Tiny Houses 令用家可以係任何地方生活、親近大自然,當然香港係無大自然、無空間,但係如果有一日係天橋底發現Tiny House ,我想Sheena 會幾適合。

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s